ERKEND STUDIEBUREAU

geluid en trillingen

Akoestisch onderzoek, geluidsstudies, MER-studies

dBA-Plan is een door de overheid erkend adviesbureau inzake geluid en trillingen, conform de bepalingen van de vlaamse milieuwetgeving VLAREM.

dBA-Plan verleent reeds jaren haar medewerking aan het opstellen van MER-studies in diverse sectoren.  Een groot aantal bedrijven en verenigingen deed reeds een beroep op dBA-Plan voor het uitvoeren van  akoestische onderzoeken en geluidsstudies en voor het verlenen van advies betreffende lawaaibestrijding. Daarnaast kan de overheid een beroep doen op de diensten van dBA-Plan voor het ijken van sonometers en het uitwerken van een geluidsbeleid. Ook het lawaai op de arbeidsplaats kan door dBA-Plan opgemeten en in kaart gebracht worden. Daarnaast voert dBA-Plan trillingsstudies uit en controlemetingen op de akoestische prestaties van gebouwen.

Thuis van alle markten

dBA-Plan bezit een groot aantal sonometers voor emissie- en immissiemetingen, frequentie-analyse en het opstellen van geluidskaarten. Deze kunnen ook voor langdurige meetcampagnes worden ingezet. 

Een Syscom toestel voert de trillingsmetingen uit en dosismeters bepalen de persoonlijke geluidsblootstelling.
Geluidsoverdrachtberekeningen gebeuren met computermodellen voor (spoor)wegverkeerslawaai en industrielawaai.