Arbeidsplaatslawaai

akoestisch onderzoek op de werkvloer

uitgevoerd door een erkend deskundige geluid en trillingen

Bij het uitoefenen van zijn taken kan een werknemer blootgesteld worden aan geluidsdrukniveaus waarbij er gehoorsbeschadiging optreedt als de werknemer geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.  De werkgever moet deze middelen ter beschikking stellen, en is bovendien verantwoordelijk voor de doeltreffendheid en het dragen van de gehoorsbescherming door het personeel en bezoekers.

Het KB van 16 januari 2006 beschrijft de wettelijke reglementering hieromtrent.

dBA-Plan voert risico-analyses uit waarbij lawaaierige plaatsen en activiteiten in een bedrijf worden onderzocht. 

Bronmetingen, het inzetten van dosismeters (toestel dat registreert aan welke geluidsdosis een werknemer gedurende een bepaalde tijd wordt blootgesteld ) en het opstellen van geluidskaarten zijn methodes om deze analyse uit te voeren.  Indien nodig formuleert dBA-Plan voorstellen tot geluidsreductie.

Bij het ontwerp van nieuwe installaties stelt dBA-Plan prognoses op.

KB 16 januari 2006

Op 15 februari 2006 verscheen het KB van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk in het Belgisch Staatsblad. Dit KB is de omzetting in Belgisch recht van de europese richtlijn 2003/10/EG van 6 februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (lawaai). De bepalingen van dit besluit vormen hoofdstuk III "Geluidsomgeving" van titel IV "Omgevingsfactoren en fysische agentia" van de Codex over het welzijn op het werk.

ARBEIDSPLAATSLAWAAI REFERENTIES

een greep uit onze tevreden klanten