TRILLINGSHINDER

metingen volgens din4150

uitgevoerd door een deskundige geluid en trillingen

Bouwwerkzaamheden, diepfunderingswerken en heiwerken, ontploffingen en de vele vormen van verkeer kunnen trillingen veroorzaken in gebouwen.  Ook in het gebouw zelf kunnen bewoners en technische installaties trillingen veroorzaken. 

Deze trillingen kunnen hinder veroorzaken bij de bewoners, het gebouw loopt risico op schade (scheuren, verzakkingen) maar ook technische installaties kunnen gehinderd worden in een goede werking.

dBA-Plan beschikt over Syscom-apparatuur (Red Box MR2002-CE trillingsmonitor) voor het uitvoeren van trillingsmetingen.  Deze metingen gebeuren volgens de norm DIN4150 (Deutsches Institut für Normerung) conform het richtlijnenboek. 

DIN 4150

In België bestaat er nog geen wettelijk kader omtrent trillingen.  In de meeste dossiers wordt daarom gewerkt met de duitse norm DIN4150. 

De meet- en beoordelingsnorm DIN 4150/3 is van toepassing op bestaande bouwwerken. De norm beschrijft de procedure voor het meten van trillingen en voor de beoordeling van de invloed van trillingen bij mogelijke schade aan het bouwwerk. Schade die gepaard gaat met een vermindering van de integriteit van een onderdeel van de draagconstructie of van het bouwwerk als geheel met betrekking tot zijn dragende functie, kan mogelijk de constructieve veiligheid in het gevaar brengen.

 

De invloed van trillingen op mensen in gebouwen  wordt beschreven in DIN 4150/2 waarbij onderscheid gemaakt in:

  • zelden, kortstondig optredende trillingen (bijvoorbeeld als gevolg van explosie, impulse en pneumatische stampers)
  • stationaire trillingen (bijvoorbeeld als gevolg van in drukkerijen opgestelde machines)

trillingSLAWAAI REFERENTIES

een greep uit onze tevreden klanten