Weg – en spoorweggeluid


geluidsstudie - (plan-)MER

uitgevoerd door een erkend deskundige geluid en trillingen

Vele activiteiten in onze samenleving gaan gepaard met geluidsproductie.  Transport neemt het grootste deel hiervan voor zijn rekening. Wegverkeer is de voornaamste bron van lawaai en is bij de europese bevolking verantwoordelijk voor 90% van de geluidsbelasting van meer dan 65 dB(A). Een vijfde van de bevolking wordt dagelijks blootgesteld aan voortdurend verkeerslawaai waarbij het geluidsniveau boven deze aanvaardbare drempel ligt.   Een klein deel van de bevolking wordt door treinverkeer dagelijks aan zo'n geluidsbelasting blootgesteld.

Bij het ontwikkelen van nieuwe (spoor)wegen werkt dBA-Plan bij MER-studies en PLAN-MER's het aspect geluid en trillingen uit.

Na de aanleg van de nieuwe (spoor)wegen voert dBA-Plan controlemetingen uit.  Ook voor bestaande (spoor)wegen worden controlemetingen uitgevoerd.  Waar nodig werkt dBA-Plan daarbij voorstellen uit voor het verminderen van de hinder voor de omwonenden. 


REFERENTIES  Weg – en spoorweggeluid

een greep uit onze tevreden klanten